Dálková správa vašeho účetnictví - ON-LINE ÚČETNICTVÍ

Naše společnost nainstaluje na Váš PC účetní software ( Money S3 nebo Pohoda 2010 ) a program pro dálkovou správu počítače.

Účetní program kompletně nastavíme, předefinujeme účtovou osnovu, účetní předkontace a vše ostatní. Naučíme Vás s programem pracovat. Vy máte možnost tento program používat například na vystavování faktur , evidenci přijatých faktur a vedení pokladní knihy. My přes dálkovou správu počítače , která je zabezpečena tak abychom měli přístup pouze do nainstalovaného účetního programu dohlížíme na veškeré evidence v programu a následně opravíme případné chyby, vyhotovujeme potřebné interní doklady, čistíme saldokonto, zaúčtováváme složitější účetní případy ( leasing, úvěr, odpisy, atd.). Na konci měsíce , případně v kratších intervalech , k Vám příjde naše účetní , případně daňový poradce , ( nebo  v případě Vašeho zájmu doklady donesete k nám a ještě ten samý den si je odnesete zpět ) který celou agendu překontroluje s účetními doklady a na místě pro Vás vyhotoví přiznání k DPH a vyhotoví další potřebné sestavy atd.

Dálková správa je možná také pro jakýkoliv Váš účetní program , který již máte zaveden. Nespornou výhodou je že máte své účetnictví neustále pod kontrolou a můžete se k němu připojit pomocí internetu odkudkoliv.