Daňová přiznání

 

Zpracování daňových přiznání

Zpracováváme daňová přiznání pro fyzické i právnické osoby s možností odkladu do 30.6.Přiznání je zpracováno na základě mandátní smlouvy mezi daňovým poradcem a klientem.Přiznání jsou zpracovávána pro klienty z celé ČR.

Nabízíme tři druhy smluv na zpracování daňových přiznání.

1 - ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ - na základě smlouvy zpracujeme daňové přiznání s odkladem do 30.6. roku.Přiznání je zpracováno na základě podkladů dodaných klientem.Klient plně zodpovídá za správnost dodaných podkladů. Daňový poradce nekontroluje účetnictví ani provedení účetní závěrky, pouze sestaví daňové přiznání na základě podkladů a informací  dodaných klientem. Při tomto způsobu zpracování neseme zodpovědnost pouze za škody vzniklé chybným vyplněním daňového přiznání. Tento způsob je vhodný pro klienty, kteří mají účetnictví zpracováno zkušeným účetním a de-fakto potřebují pouze odložit daňovou povinnost do 30.6. roku.

 

2 – VERZE 1 + ROČNÍ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ  - na základě smlouvy zpracujeme daňové přiznání s odkladem do 30.6. roku. V rámci této služby poskytujeme zdarma daňové poradenství do konce roku. Přiznání je zpracováno na základě podkladů dodaných klientem. Daňový poradce nekontroluje účetnictví. Účetní závěrka je sestavena za asistence daňového poradce. Daňový poradce kontroluje podklady, které převzal od klienta a aktivně vyhledává chyby v těchto podkladech a v účetní závěrce. Tento způsob je vhodný pro klienty, kteří mají účetnictví zpracováno zkušeným účetním , ale potřebují aktivně konzultovat daňové problémy , sestavení účetní závěrky a potřebují zpracovat daňové přiznání s odkladem do 30.6. roku , případně bez odkladu.

 

3 – VERZE 2 + KONTROLA ÚČETNICTVÍ - na základě smlouvy zpracujeme daňové přiznání s odkladem do 30.6. roku. V rámci této služby poskytujeme zdarma daňové poradenství do konce roku. Přiznání je zpracováno na základě podkladů dodaných klientem. Daňový poradce kontroluje  účetnictví a účetní postupy. Tyto práce provádí během celého roku, případně jednorázově před sestavením daňového přiznání.Účetní závěrka je sestavena za asistence daňového poradce. Daňový poradce kontroluje podklady, které převzal od klienta a aktivně vyhledává chyby v těchto podkladech a v účetní závěrce. Tento způsob je vhodný pro klienty, kteří mají účetnictví zpracováváno méně zkušenou účetní , která potřebuje dohled a kontrolu daňového poradce a má potřebu účetní postupy konzultovat s daňovým poradcem.