PROFIL SPOLECNOSTI

 

 

Vážení zákazníci,

dovolte mi několik slov o základech a filozofii firmy ConTax CZ s.r.o. Jsme česká firma, která byla založena v létě roku 1992 jako fyzická osoba a v roce 1996 postupně převedena na spol. s r.o..Již na počátku jsme si stanovili jasný cíl - poskytovat kompletní služby na profesionální úrovni za běžné ceny. Naším cílem je být Vám vždy pevnou oporou při zavádění a fungování informačního systému Vaši firmy.Veškeré služby jsou poskytovány na vysoké úrovni s ohledem na konkrétní potřeby firmy,její velikost není rozhodující. Vždy klademe maximální důraz na kvalitu námi poskytovaných služeb. V naší společnosti vždy konzultujete své účetní a daňové problémy přímo s daňovým poradcem, nebo s účetní která je certifikovaná od Komory certifikovaných účetních . Systém zpracování účetnictví v naší společnosti je založen na přímé odpovědnosti jednotlivých pracovníků a na několikastupňové kontrole. Nejprve účetnictví zaúčtuje kvalifikovaná účetní , které následně na základě kontrolního protokolu vše po sobě překontroluje , dále účetnictví převezme účetní certifikovaná svazem účetních a na základě kontrolního protokolu vše překontroluje. Dále pro naprosté vyloučení možných překlepů při účtování či jiných možných problémů je pro kontrolu provedeno ruční přepočtení DPH za dané období a je překontrolováno se stavem v počítači. Celé účetnictví poté převezme daňový poradce , který překontroluje provedené kontrolní protokoly, dále provede předem nadefinované kontroly sloužící pro odhalení možných chyb. Následně vyhotoví daňový poradce přiznání k DPH a další potřebné účetní sestavy a analyzuje účetnictví klienta, což následně konzultuje s klientem. Pracujeme pro zákazníky různých typů a velikostí, od malých firem s jedním zaměstnancem , po firmy zaměstnávající cca 100 pracovníků. Služby poskytujeme na základě smlouvy o dílo, nebo mandátní smlouvy, V této smlouvě přebíráme odpovědnost za námi způsobené škody jako jsou penále a pokuty předepsané finančním úřadem, nebo sociální a zdravotní pojišťovnou. Přes snahu provádět naše služby co nejprecizněji se nevyhneme jistému riziku, které při poskytování těchto služeb vzniká v důsledku nejasností zákonů a jejich neustálé novelizace. Z tohoto důvodu máme uzavřenu pojistnou smlouvy s Kooperativou pojišťovnou a.s., což zajišťuje našim zákazníkům jistotu pro případné finanční odškodnění za námi způsobené škody. Musíme však konstatovat, že za celu dobu našeho působení v oboru účetnictví a daně jsme naštěstí nikdy pojistné plnění nemuseli po pojišťovně požadovat a snažíme se, aby tomu bylo tak i nadále. Ctíme Vaše právo výběru.Proto při zvažování toho zda a které firmě zadat zpracování Vašich ekonomických agend, ať už si vyberete naši firmu či ne Vás prosíme, aby jste při výběru dodavatelské firmy, kterých je v současné době jako hub po dešti nevěnovali hlavní pozornost ceně za poskytnutou službu ( v budoucnu při kontrole finančním úřadem se to nemusí vyplatit ), ale tomu jak a v jaké kvalitě a po jakou dobu je tato služba firmou poskytována. Je rozdíl jestli Vám Vaše účetnictví zpracovává tzv. samostatná účetní, která není pojištěná a která Vám navíc nepodepíše smlouvu, ve které by převzala odpovědnost za způsobené škody, nebo společnost ve které je účetnictví zpracováváno více jak 20 let účetními pod dohledem daňového poradce, která platí vysoké pojištění a navíc s ní máte možnost sepsat řádnou smlouvu.

 
Přeji Vám mnoho úspěchů a těším se na spolupráci

Martin Skoták -    jednatel společnosti ConTax CZ, s.r.o. a daňový poradce č. 1530