Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd

Nabízíme vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mzdové agendy. V současné době zpracováváme účetnictví pro cca 40 firem a tuto činnost provádíme od roku 1992. Účetnictví je zpracováváno na základě smlouvy , přičemž naše firma odpovídá za správnost vedení účetnictví a za případnou škodu (pokuty, penále), která v souvislosti s výkonem smlouvy vznikne, pokud ji způsobila. Účetnictví je zpracováváno zkušenými účetními pod dohledem daňového poradce. V rámci této služby je poskytováno daňové poradenství ZDARMA.

Při vedení účetnictví klademe maximální důraz na kvalitu a pro její kontrolu máme za mnohaleté působení vypracovánu řadu kontrolních mechanizmů mezi něž například patří:

-         účetnictví zaúčtuje kvalifikovaná účetní – provedení všech prací odkontroluje dle bodů v kontrolním protokolu

-         následně účetnictví překontroluje účetní s certifikátem od svazu účetních, přičemž kontrolu provádí podle předem daných bodů v kontrolním protokolu

-         následně je pro překontrolování a vyloučení překlepů při účtování provedeno ruční sečtení DPH v daném období a součet je překontrolován se stavem DPH v počítači

-         dále účetnictví převezme daňový poradce, překontroluje kontrolní protokoly

-         poté provede daňový poradce další předem nadefinované kontroly zaměřené na odhalení možných chyb a vyhotový přiznání k DPH a další účetní sestavy

-         následně daňový poradce analyzuje účetnictví a jeho stav konzultuje s klientem

-         celý proces zpracování je zachycen na uvedených protokolech a jednotliví pracovníci nesou přímou finanční odpovědnost za jimi provedenou práci

 V rámci účetnictví jsou obvykle zpracovávány tyto agendy:

 

 

Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence

Účetní deník

Peněžní deník – daňová evidence

Výpis pohybů na jednotlivých účtech

Pokladní kniha

Hlavní kniha

Záznamní povinnost k DPH 

Výsledovka

Přiznání k DPH

Rozvaha

Kniha závazků

Kniha pohledávek + saldokonto

Kniha pohledávek

Kniha závazků + saldokonto

Evidence DHIM, HIM, NIM

Záznamní povinnost k DPH 

Roční uzávěrka

Přiznání k DPH

Mzdová agenda

Evidence DHIM, HIM, NIM

 

Pokladní kniha

 

Roční účetní závěrka

 

Mzdová agenda

 Nabízíme dva způsoby vedení účetnictví:

-  vedení účetnictví  v prostorách naší společnosti z dodaných podkladů

-  vedení účetnictví u zákazníka našimi účetními na našem počítači a programu


Vedení  účetnictví v prostorách naší společnosti z dodaných podkladů:
Při tomto způsobu zpracování si zástupce naší společnosti 1-4 krát měsíčně vyzvedne u zákazníka doklady ke zpracování. Po cca 5 dnech je odveze zpět a s nimi vytisknuté účetní sestavy.V rámci těchto služeb zajišťujeme styk s veškerými úřady (finanční úřad, zdravotní pojišťovny atd.).


Vedení  účetnictví u zákazníka našimi účetními na našem počítači a programu:
Při tomto způsobu zpracování, který je určen těm zákazníkům, kterým nevyhovuje přenášení firemních dokladů do prostor naší společnosti vám po dobu spolupráce zapůjčíme počítač, účetní program a s tím zkušenou účetní. Ta dochází do prostor Vaší firmy jednou až pětkrát týdně a zpracovává účetnictví přímo na místě. Dále je její práce dvakrát měsíčně překontrolována daňovým poradcem. Nespornou výhodou je již výše zmiňované zachování účetních dokladů v místě zákazníka a dále to, že i přestože tato účetní u Vás pracuje defakto jako Váš zaměstnanec, jsou stále tyto služby poskytovány na základě smlouvy s námi, čímž stále neseme odpovědnost za vedení účetnictví a za případnou škodu (pokuty, penále) pokud ji způsobíme.V rámci této služby zajišťujeme styk s úřady.