1 – Obyčejný účetní nemůže zpracovávat daňová přiznání

V laické veřejnosti je bohužel rozšířený mylný názor, že účetní nebo společnost s ručením omezeným, která má živnostenský list na činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, může v rámci takové živnosti také zpracovávat daňové přiznání k DPH nebo jiné dani. V ČR se daňové poradenství řídí zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komorě daňových poradců. Jednoduše řečeno, tento zákon umožňuje zpracovávat jakákoliv daňová přiznání a poskytovat daňové poradenství za úplatu pouze osobám, které úspěšně složily náročnou zkoušku a jsou zapsány v seznamu daňových poradců. Pokud jakékoliv daňové přiznání za úplatu zpracovává obyčejný účetní nebo společnost s ručením omezeným pouze na základě živnostenského listu na činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, dopouští se neoprávněného podnikání. Kromě toho, že je taková činnost postižitelná živnostenským úřadem, může se jednat i o trestný čin. Pro klienta takového „podnikatele“ je klíčové, že pokud je takový účetní nebo společnost vůbec pojištěna, tak pojišťovna v žádném případě neposkytne pojistné plnění na činnost, která představuje neoprávněné podnikání viz. např. tento rozsudek 32 Cdo 4092/2014.

2- Při výběru dodavatele je klíčové ověřit, zda je registrován u Komory daňových poradců.

Naše společnost je oficiálně zaregistrována u Komory daňových poradců  ČR a její provozování zajišťuje jednatel, který je  daňovým poradcem. Tato skutečnost garantuje důkladný dohled nad správou účetnictví a přípravou daňových přiznání. V České republice poskytuje službu vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání většina firem jen s živnostenským listem na činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, což je fakt, na který by měli být potenciální klienti při výběru poskytovatele opatrní. Navíc mnoho společností uvádí daňového poradce jen formálně jako odpovědnou osobu, přičemž v praxi se na činnosti firmy vůbec neúčastní, nebo pouze deklarují spolupráci s daňovým poradcem, což jim neumožňuje legálně zpracovávat daňová přiznání.

Ověření registrace u Komory daňových poradců můžete provést zde: seznam daňových poradců.

3-  Roky zkušeností nic nenahradí

Už více než 30 let poskytujeme služby v oblasti účetnictví a daňových přiznání. V průběhu těchto let jsme pracovali s rozmanitými klienty, od malých podnikatelů až po rozsáhlé korporace, což nám umožnilo získat bohaté zkušenosti nejen v našem primárním zaměření, ale i v celé škále podnikatelských aktivit a s tím související legislativy. Díky tomu jsme schopni poskytnout komplexní poradenství, které přesahuje rámec daní a účetnictví. Poradíme Vám s celým spektrem podnikatelských povinností, které pokud nejsou splněny, mohou vést k výrazným sankcím. Tyto povinnosti zahrnují bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), dodržování hygienických standardů, zásady odpadového hospodářství, dodržování nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), pravidla proti praní špinavých peněz (AML) a další. Naše hluboké znalosti a zkušenosti nám umožňují poskytovat Vám nejen kvalifikované účetní a daňové služby, ale také komplexní poradenství pro Vaše podnikání.

4- Klient je pro nás jako člen rodiny

Naši klienti jsou pro nás více než jen zákazníci, považujeme je za členy naší rozšířené rodiny. Jako menší firma se nezabýváme hromadnou produkcí účetních služeb, ale srdcem naší práce je individuální péče a osobní angažovanost. Snažíme se překročit běžná očekávání a aktivně hledáme všechny možné legální strategie, aby bylo účetnictví našich klientů vždy dokonalé a jejich daňové zatížení co nejnižší. V průběhu let jsme s většinou našich klientů vybudovali hluboké, přátelské vztahy založené na důvěře a vzájemné úctě. Jsme připraveni být k dispozici našim klientům kdykoliv, poskytovat podporu a radu, a to i mimo běžné pracovní hodiny, protože věříme, že pravá hodnota služby se ukáže ve schopnosti být tu pro druhé, když nás potřebují.

5- Vždy jsme schopni se přizpůsobit

Flexibilita je naším klíčovým principem. Každý smluvní vztah s klientem je ušitý na míru, aby co nejlépe vyhovoval jeho potřebám a přáním. Nabízíme širokou paletu možností, jak naše služby využít – ať už tradičně v naší kanceláři, moderně online přes cloudové řešení, nebo přímo dálkovým přístupem na počítač klienta, kde můžeme účetnictví vést bezprostředně. Jsme otevřeni i kombinaci těchto přístupů, vše s cílem zajištění největšího pohodlí a efektivity pro naše klienty. Naším cílem je poskytovat flexibilní a přizpůsobivé služby, které nejlépe odpovídají individuálním potřebám každého klienta.

6 – Každý může udělat chybu

Pro případ, že uděláme chybu a Vy budete muset z toho důvodu platit penále tak jsme pojištěni, což nám mimo jiné nařizuje zákon č. 523/1992 Sb.  o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců. Běžná účetní nebo společnost poskytující služby pouze na základě živnostenského listu takovou povinnost nemá a v mnoha případě se nepojistí ani dobrovolně.