• Daňový poradce nebo účetní – vyhněte se pokutám!
  Daňový poradce nebo účetní – vyhněte se pokutám!

  Daňoví poradci a účetní, včetně firem specializujících se na vedení účetnictví a daňové poradenství, mají odlišné role a pravomoci, které mohou významně ovlivnit klienty, zejména pokud jde o správnost daňových přiznání. V České republice existuje podstatný rozdíl mezi těmito profesemi, přestože se občas mohou jejich činnosti překrývat. Účetní mají za úkol poskytovat a vést účetnictví…

 • Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024
  Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024

  Generální finanční ředitelství zveřejnilo na stránkách finanční správy dne 12.1.2024 informaci po Č. j. 916/24/7100-30116-050822 upozornující na vybrané podstatné změny v oblasti sazeb daně. Informace slouží jako interpretační a výkladová pomůcka k novele zákona o DPH s platností od 1.1.2024. Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024 Pokud máte zájem o naše…

 • Zahraniční cestovní náhrady od 1.1.2024
  Zahraniční cestovní náhrady od 1.1.2024

  V roce 2024 se mění sazby u dvaadvaceti zemí, změny jsou zobrazeny v následující tabulce.Zahraniční cestovní náhrady se pro rok 2024 řídí vyhláškou č.341/2023. Země Měna 2023 2024 Země Měna 2023 2024 Andorra EUR 45 50 Kypr EUR 40 45 Arménie EUR 40 45 Lichtenštejnsko CHF 65 70 Černá Hora EUR 35 40 Lotyšsko EUR…

 • Paušál za home office
  Paušál za home office

  S účinností od 1. října 2023, v souvislosti s novelizací zákoníku práce, byla zavedena paušální náhrada nákladů za práci na dálku podle § 190a novelizovaného zákoníku práce. Tato náhrada činí od 1. října 2023, dle vyhlášky č. 299/2023 Sb., 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce. Od 1. ledna 2024 pak dojde ke snížení této…

 • Stravenky a stravenkový paušál od 1.1.2024
  Stravenky a stravenkový paušál od 1.1.2024

  Od 1. ledna 2024 dochází k významným změnám v oblasti stravování zaměstnanců v České republice. Tyto změny zahrnují: Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře nebo si nechte rovnou spočítat orintační cenu za vedení účetníctví nebo daňové evidence. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní a obecný charakter a nemusí…

 • Aktualizace cestovních náhrad v ČR od 1. ledna 2024
  Aktualizace cestovních náhrad v ČR od 1. ledna 2024

  Tyto změny cestovních náhrad reflektují aktuální ekonomickou situaci a zvyšující se náklady na cestování. Cílem je poskytnout zaměstnancům adekvátní kompenzaci za náklady spojené s pracovními cestami. Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře nebo si nechte rovnou spočítat orintační cenu za vedení účetníctví nebo daňové evidence. Informace uvedené v tomto dokumentu…

 • Minimální mzda a minimální mzdové tarify od 1.1.2024
  Minimální mzda a minimální mzdové tarify od 1.1.2024

  Od 1. ledna 2024 dojde k významnému navýšení minimální mzdy v České republice. Hrubá měsíční minimální mzda se zvýší z 17 300 Kč na 18 900 Kč, což představuje nárůst o 1 600 Kč, neboli 9,2 %​​​​​​. Toto zvýšení se projeví i v hodinové sazbě, která stoupne z 103,80 Kč na 112,50 Kč​ ​. Kromě…

 • Změny u dohod o provedení práce
  Změny u dohod o provedení práce

  Od 1. října 2023 došlo k významným změnám u dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ) v České republice. Změny jsou součástí novely Zákoníku práce a konsolidačního balíčku, který byl podepsán prezidentem republiky 22. listopadu 2023. Změny zahrnují následující aspekty: 1. Rozvržení pracovní doby předem (od 1.10.2023): Zaměstnavatelé jsou povinni předem…

 • Nejvýznamnější změny u daně z příjmů
  Nejvýznamnější změny u daně z příjmů

  V roce 2024 dojde v České republice k řadě důležitých změn v oblasti daně z příjmů, které zahrnují: ·  ​ Sazby daně z příjmů fyzických osob: Sazby zůstávají na 15 % a 23 %. Vyšší sazba se bude uplatňovat, pokud souhrnný základ daně přesáhne 36násobek průměrné mzdy, což pro rok 2024 činí 1 582 812…

 • Změny DPH od 1.1.2024
  Změny DPH od 1.1.2024

  Od 1. 1. 2024 se vracíme ke jediné snížené sazbě daně ve výši 12 %, zatímco sazba 21 % zůstává nezměněna. Dosud jsme měli základní sazbu 21 % a dvě snížené sazby platné od 1. 1. 2015. První snížená sazba byla 15 %, druhá 10 %. Od 1. 1. 2024 bude pouze jedna snížená sazba…

 • Mimořádné odpisy i na majetek pořízený do 31.12.2023
  Mimořádné odpisy i na majetek pořízený do 31.12.2023

  Možnost uplatnit mimořádné odpisy byla rozšířena i na majetek pořízený do konce roku 2023. Je umožňeno rychlejší odpisování majetku zařazeného do první a druhé odpisové skupiny. U majetku v první skupině lze odpisovat hodnotu po dobu jednoho roku namísto tří, a ve druhé skupině po dobu dvou let místo pěti. Kritéria zahrnují datum pořízení majetku…

 • Cestovní náhrady od 1.1.2023
  Cestovní náhrady od 1.1.2023

  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky s účinností od 1.1.2023 mění výši cestovních náhrad za služební cesty v tuzemsku i v zahraničí. Stravné v tuzemsku Sazby stravného při tuzemských cestách jsou odlišné pro zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve státní správě. Zaměstnancům v podnikatelské sféře(soukromý sektor) náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně…

 • Změny daní od 1.1.2023
  Změny daní od 1.1.2023

  V roce 2023 dojde k navýšení minimální mzdy (na 17 300 Kč), paušální daně a také minimálních záloh na sociální (2 944 Kč) a zdravotní pojištění (2 722 Kč). Daňová sleva na poplatníka zůstává v roce 2023 stejná. Jedná se o 30 840 Kč, tedy 2 570 Kč měsíčně. Nově je možné přihlásit se do režimu paušální daně…