Daňoví poradci a účetní, včetně firem specializujících se na vedení účetnictví a daňové poradenství, mají odlišné role a pravomoci, které mohou významně ovlivnit klienty, zejména pokud jde o správnost daňových přiznání. V České republice existuje podstatný rozdíl mezi těmito profesemi, přestože se občas mohou jejich činnosti překrývat.

Účetní mají za úkol poskytovat a vést účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Jejich práce se soustřeďuje na správné vedení účetních záznamů, avšak nemají oprávnění zpracovávat daňová přiznání, včetně přiznání k dani z přidané hodnoty, za své klienty. To přesahuje rámec jejich živnostenského oprávnění.

Naopak, daňoví poradci mají oprávnění poskytovat daňové poradenství a jsou oprávněni zpracovávat daňová přiznání svým klientům včetně služeb spojených s vedením účetnictví. Jejich pravomoci jsou specificky zaměřeny na oblast daní a mají povolení poskytovat služby související s daněmi, včetně sestavování daňových přiznání a zpracování účetnictví. Daňoví poradci jsou registrováni u Komory daňových poradců a jsou členy po prokázání znalostí v oblasti daní a účetnictví složením náročné kvalifikační zkoušky.

Chyby v daňových přiznáních mohou mít pro klienty značné důsledky. Pokud by došlo k chybě v důsledku nepřesného zpracování daňového přiznání účetním, klient by neměl nárok na náhradu škody od pojišťovny, protože účetní v podstatě provádí nelegální činnost mimo rámec svého živnostenského oprávnění (viz. např tento rozsudek https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/32-cdo-4092-2014). Naopak daňoví poradci mají povinnost se pojistit pro případné škody, což poskytuje klientům jistotu a ochranu v případě potenciálních problémů.

Je důležité, aby klienti byli informováni o rozdílech mezi prací účetních a daňových poradců a spoléhali se na odborníky s odpovídajícími kvalifikacemi a oprávněními pro konkrétní typy služeb, které potřebují. Zajištění správného vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání od specializovaných profesionálů je klíčové pro minimalizaci rizika chyb a nežádoucích následků pro klienty. Při výběru poskytovatele účetnictví je také důležité zvážit, zda mají oprávnění k zpracování daňových přiznání a zda jsou schopni nést odpovědnost a případně škodu hrazenou z pojištění.

V dnešní době dělá účetnictví pouze na základě živnostenského listu spousta fyzických a právnických osob, jelikož v tom vidí snadný způsob obživy (je vydáno více jak 80 tisíc živnostenských listů na vedení účetnictví) a je smutnou skutečností, že značná část z nich je bez potřebné kvalifikace a má opravdu minimální znalost dané problematiky a klient, který si takové služby objedná, se většinou až při návštěvě finančního úřadu, v horším případě policie, dozví, že mu účetnictví zpracovává naprosto nekvalifikovaná osoba nebo společnost s ručením omezeným.

Ověřit si, zda Vámi vybraný dodavatel účetnictví je registrován Komorou daňových poradců a zda tedy může zpracovávat i daňová přiznání, můžete zde: https://www.kdpcr.cz/seznam-danovych-poradcu

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře nebo si nechte rovnou spočítat orintační cenu za vedení účetníctví nebo daňové evidence.

Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní a obecný charakter a nemusí být přesné. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto ConTax CZ, s.r.o. nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. ConTax CZ, s.r.o. neposkytuje prostřednictvím tohoto materiálu účetní, právní, daňové nebo jiné odborné poradenství či služby. ConTax CZ, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty vzniklé osobě, která se spoléhá na informace uvedené v tomto dokumentu.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *