Možnost uplatnit mimořádné odpisy byla rozšířena i na majetek pořízený do konce roku 2023. Je umožňeno rychlejší odpisování majetku zařazeného do první a druhé odpisové skupiny. U majetku v první skupině lze odpisovat hodnotu po dobu jednoho roku namísto tří, a ve druhé skupině po dobu dvou let místo pěti. Kritéria zahrnují datum pořízení majetku mezi 1. lednem 2020 a 31. prosincem 2023 a status prvního odpisovatele. Mimořádné odpisy se uplatňují s přesností na měsíce a nelze je aplikovat v nižší částce než je vypočtená. Přesný způsob odpisů je stanoven §30a zákona o dani z příjmů. Technické zhodnocení majetku se odpisuje samostatně. Tyto odpisy nabízí výhodu rychlejšího snížení základu daně.

Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní a obecný charakter a nemusí být přesné. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto ConTax CZ, s.r.o. nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. ConTax CZ, s.r.o. neposkytuje prostřednictvím tohoto materiálu účetní, právní, daňové nebo jiné odborné poradenství či služby. ConTax CZ, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty vzniklé osobě, která se spoléhá na informace uvedené v tomto dokumentu.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *