V roce 2024 dojde v České republice k řadě důležitých změn v oblasti daně z příjmů, které zahrnují:

·  ​ Sazby daně z příjmů fyzických osob: Sazby zůstávají na 15 % a 23 %. Vyšší sazba se bude uplatňovat, pokud souhrnný základ daně přesáhne 36násobek průměrné mzdy, což pro rok 2024 činí 1 582 812 Kč​

·  Sazba daně z příjmů právnických osob: Zvýší se ze 19 % na 21 % pro všechna zdaňovací období po 1. lednu 2024​

·  Zpřísnění slevy na manžela/(ku) a zrušení vybraných slev: Sleva na manžela/manželku se bude vztahovat pouze na poplatníky s dítětem do 3 let. Zruší se daňová sleva za umístění dítěte a daňová sleva na studenta​

·  Zaměstnanecké benefity: Zavádí se úhrnný roční limit pro osvobození nepeněžních benefitů ve výši poloviny průměrné mzdy, tedy 21 983 Kč pro rok 2024​

·  Příspěvek na stravování u zaměstnanců: Omezení při poskytnutí stravování a nepeněžitého příspěvku na stravování bude stejné jako peněžitý příspěvek na stravování​

·  Zdanění pouze realizovaných kurzových rozdílů: Od roku 2024 bude možné vyloučit ze základu daně nerealizované kurzové rozdíly​

·  Užití bezemisního vozidla k soukromým účelům: Zdanění nepeněžitého příjmu zaměstnance u bezemisního osobního automobilu bude 0,25 % ze vstupní ceny automobilu.​U automobilů  na elektrický pohon bude možné využít mimořádných daňových odpisů

·  Omezení uznatelnosti částky na pořízení osobního automobilu: Maximální daňově uznatelná částka na pořízení osobního automobilu bude 2 miliony Kč​

·  Omezení uplatnění odpočtu DPH: V případě pořízení osobních automobilů bude možné uplatnit nárok na odpočet DPH maximálně ve výši 420 000 Kč​.

·  Zpřísnění u nákladů na reprezentaci. V případě darování tichého vína svým obchodním partnerům již nebude tento dar možné uplatnit jako daňově uznatelný náklad

Tato opatření jsou součástí širšího daňového konsolidačního balíčku, který směřuje k úpravě daňového systému a snižování deficitu veřejných financí.

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře nebo si nechte rovnou spočítat orintační cenu za vedení účetníctví nebo daňové evidence.

Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní a obecný charakter a nemusí být přesné. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto ConTax CZ, s.r.o. nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. ConTax CZ, s.r.o. neposkytuje prostřednictvím tohoto materiálu účetní, právní, daňové nebo jiné odborné poradenství či služby. ConTax CZ, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty vzniklé osobě, která se spoléhá na informace uvedené v tomto dokumentu.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *