Od 1. 1. 2024 se vracíme ke jediné snížené sazbě daně ve výši 12 %, zatímco sazba 21 % zůstává nezměněna.

Dosud jsme měli základní sazbu 21 % a dvě snížené sazby platné od 1. 1. 2015. První snížená sazba byla 15 %, druhá 10 %. Od 1. 1. 2024 bude pouze jedna snížená sazba ve výši 12 %, přičemž sazba 21 % zůstává nezměněna. Tím se ruší stávající přílohy zákona o DPH (příloha č. 2a a příloha č. 3a). Tyto přílohy již při rušení druhé snížené sazby ztrácejí smysl.

Konsolidační balíček také přináší přesuny zboží a služeb mezi sazbami DPH.

Přesun ze základní sazby 21 %: Jedinou službou, která se přesouvá ze základní sazby do snížené, je nepravidelná pozemní autobusová doprava osob, která dosud podléhala 21 %, a nově bude zdaňována sníženou sazbou 12 %. Taxislužby však zůstávají zdaněny sazbou DPH 21 %.

Do základní sazby 21 % budou od 1.1.2024 přesunuty například tyto položky:

  • Služby sběru, přepravy, likvidace a zpracování komunálního odpadu,
  • Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel (výhradně pravidelná vnitrostátní doprava),
  • Služby autorů a výkonných umělců (kromě služeb nezávislých novinářů, modelů a modelek),
  • Služby čištění vnitřních prostor a mytí oken v domácnostech,
  • Opravy obuvi, kožených výrobků, oděvů, textilních výrobků, jízdních kol, kadeřnické a holičské služby,
  • Dodání palivového dřeva, řezaných květin a dekorativního listoví
  • Dodání nealkoholických nápojů (kromě vybraných a pitné vody), nově budou veškeré dodávané alkoholické a nealkoholické nápoje a i podávání točeného piva podléhat základní sazbě daně. Výjimkou jsou vybrané nápoje a pitná (kohoutková) voda. Do vybraných nápojů, u nichž se při jejich podávání uplatní snížená sazba daně, patří mléko (kravské, kozí apod.) a dále pak tekuté mléčné výrobky vymezené kódem nomenklatury celního sazebníku v kapitole 4. Jedná se např. o podmáslí, mléko, jogurtové mléko, kefír či jiná fermentovaná (kysaná) nebo acidofilní mléka. Snížená sazba daně se uplatní též např. u našlehaného teplého mléka. Mezi vybrané nápoje dále patří veškeré rostlinné alternativy mléka. Pitnou vodou se rozumí tzv. kohoutková voda, která není ochucená.

Celkový přehled položek, které podléhají od 1. 1. 2024 snížené sazbě DPH, najdete v textu konsolidačního balíčku na straně 102–107

Změny ovlivní i dodání novin, knih a časopisů. Určitá část knih a tiskovin, dříve zahrnutých ve druhé snížené sazbě DPH, bude nyní osvobozena od DPH s nárokem na odpočet daně. Sníženou sazbou 12 % bude zdaňováno dodání novin a časopisů. Nicméně platí omezení, že podíl reklam nesmí přesáhnout 50 % obsahu.

Na konci roku 2023 je tedy třeba věnovat zvýšenou pozornost přenastavení software tak, aby byla od 1.1.2024 uplatňována správná sazba DPH – např. u prodeje potravin sazba 12 % a u prodeje nealkoholických nápojů (až na výjimky) sazba 21 %.

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře nebo si nechte rovnou spočítat orintační cenu za vedení účetníctví nebo daňové evidence.

Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní a obecný charakter a nemusí být přesné. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto ConTax CZ, s.r.o. nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. ConTax CZ, s.r.o. neposkytuje prostřednictvím tohoto materiálu účetní, právní, daňové nebo jiné odborné poradenství či služby. ConTax CZ, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty vzniklé osobě, která se spoléhá na informace uvedené v tomto dokumentu.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *