Od 1. října 2023 došlo k významným změnám u dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ) v České republice. Změny jsou součástí novely Zákoníku práce a konsolidačního balíčku, který byl podepsán prezidentem republiky 22. listopadu 2023. Změny zahrnují následující aspekty:

1. Rozvržení pracovní doby předem (od 1.10.2023): Zaměstnavatelé jsou povinni předem rozvrhnout pracovní dobu zaměstnancům na DPP a DPČ a seznámit je s rozvrhem nejméně 3 dny předem. Toto ustanovení zahrnuje i dodržení pravidel pro přestávky v práci, dobu odpočinku, noční práci a pracovní pohotovost.

2. Nové informační povinnosti (od 1.10.2023): Zaměstnavatelé musí informovat zaměstnance o různých aspektech pracovního poměru, včetně názvu a sídla zaměstnavatele, charakteru práce, rozvrhu pracovní doby, podmínkách při rozvázání pracovního vztahu a dalších relevantních informacích. Tyto informace mají být poskytnuty nejpozději do 7 dní od zahájení výkonu práce viz. podrobněji v §77 a zákoníku práce.

3. Příplatky za práci o víkendech, ve svátky a v noci (od 1.10.2023): Zaměstnanci pracující na základě DPP a DPČ mají nárok na příplatky za práci v těchto obdobích, což může vést k překročení limitu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

4. Doplňková platba, pokud mzda nedosáhne minimální mzdy (od 1.10.2023): V případě, že mzda z dohody nedosáhne minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek k odměně.

5. Nárok na dovolenou (od 1.1.2024): Zaměstnanci na DPP a DPČ získají nárok na dovolenou. Pro získání tohoto nároku musí být splněny určité podmínky, včetně nepřetržitého pracovního vztahu po dobu alespoň 4 týdnů a odpracování minimálně 80 hodin v kalendářním roce.

6. Změna limitů pro odvod sociálního pojištění (od 1.7.2024): Nově se stanoví dva limity pro odvod sociálního pojištění: první pro DPP u jednoho zaměstnavatele ve výši 25 % průměrné mzdy a druhý pro souběh více DPP u více zaměstnavatelů ve výši 40 % průměrné mzdy, oba limity po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů.

Limity jsou návazané na průměrnou mzdu (ta pro rok 2024 činí 43 967 Kč):

  • pro zaměstnance, který pracuje na DPP pouze u jednoho zaměstnavatele, platí limit ve výši 25 % vyhlašované průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů(tj. 10 500 Kč od 1.7.2024);
  • u zaměstnance, který bude mít uzavřeno více DPP souběžně, se uplatní limit ve výši 40 % vyhlašované průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů(tj. 17 500 Kč od 1.7.2024).

Při překročení jednoho či druhého limitu bude muset zaměstnavatel odvést pojistné. Ze mzdy tak dohodáři strhne pojistné za zaměstnance, a k tomu odvede i své pojistné zaměstnavatel.

7. Povinnost hlášení všech DPP úřadům (od 1.7.2024): Zaměstnavatelé budou povinni hlásit všechny DPP a příjmy z nich úřadům, včetně povinnosti poskytovat údaje o zaměstnancích na DPP do dvacátého dne následujícího měsíce.

Tyto změny přinášejí významné administrativní a finanční důsledky pro zaměstnavatele a zaměstnance pracující na základě dohod mimo pracovní poměr, což vyžaduje důkladnou přípravu a přizpůsobení se novým pravidlům.

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře nebo si nechte rovnou spočítat orintační cenu za vedení účetníctví nebo daňové evidence.

Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní a obecný charakter a nemusí být přesné. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto ConTax CZ, s.r.o. nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. ConTax CZ, s.r.o. neposkytuje prostřednictvím tohoto materiálu účetní, právní, daňové nebo jiné odborné poradenství či služby. ConTax CZ, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty vzniklé osobě, která se spoléhá na informace uvedené v tomto dokumentu.Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *